DSLR - tillbehören du behöver

25 Nov 2013 05:331780

Swedish (English below) : Monitor har tittat närmare på olika tillbehör till DSLR-kameror. Artikeln med hela testet finns i Monitor nr 12, 2013. Denna film visar produkterna, funktioner och sammanfattar testresultaten.
www.tidningenmonitor.se

English: Monitor Sweden has taken a look at some accessories available for DSLR cameras. The article with the complete review is found in Monitor Sweden's December 2013 issue. This film shows the products, their functions and summarizes the results.
www.tidningenmonitor.se

Read more